Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Seminár SGS na SGÚDŠ v Bratislave

Zúčastnili sme sa na 11. predvianočnom seminári Slovenskej geologickej spoločnosti, ktorý sa uskutočnil 13.decembra 2012 vo Veľkej sále ŠGÚDŠ v Bratislava. V posterovej sekcii seminára bol umiestnený poster a fotografie z prieskumu "Bridlicovej štôlňe v Marianskom údolí" v Marianke, 24.10.2012.

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty Seminár SGS na SGÚDŠ v Bratislave