Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Kniha "Podzemie Malých Karpát"

Vydali sme novú knihu "Podzemie Malých Karpát", ktorá na 204 stranách textom a fotografiami približuje atmosféru, históriu a pamiatky bývalej banskej činnosti vykonávanej v pohorí Malých Karpát od Bratislavy na juhu až po Smolenice na severe. Baníkmi boli v podzemí pohoria v minulosti vyrazené kilometre banských chodieb rôznych tvarov a veľkostí, mnohé hlboké šachty a komíny. Ťažilo sa tu najmä zlato, pyrit a antimonit a v menšej miere aj viacero ďalších nerastov a hornín. Táto oblasť je tiež významná z hľadiska výskytu viacerých minerálov, ako napríklad schafarzikitu, ktorý bol objavený a prvýkrát opísaný práve z Perneku, najkrajších vzoriek kermezitu výraznej višňovočervenej farby a vejárovitých agregátov valentinitu alebo zriedkavých kryštálov brandholzitu vyskytujúceho sa iba na štyroch miestach na svete.

Prajeme príjemný zážitok z čítania o dnes už zaniknutých a neprístupných banských dielach v Malých Karpatoch a zároveň veríme, že kniha napomôže tomu, aby sa ani po zániku baníctva a banských diel nezabudlo na podmienky, v akých ľudia v minulosti pracovali pod zemou. Vydal: Spolok pre montánny výskum. V prípade záujmu nám napíšte na kontaktnú mailovú adresu. Náhľad knihy

Strana94-95

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty Kniha "Podzemie Malých Karpát"