Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Výstava "Staré banské diela v Malých Karpatoch"

Dňa 10. septembra sa v Marianke konala výstava "Staré banské diela v Malých Karpatoch", ktorá bola sprievodnou akciou "VII. výstavy húb v Marianke. Na výstave náš spolok priblížil najzaujímavejšie fakty týkajúce sa baníctva v Malých Karpatoch formou fotografií z podzemia, priestorových (3D) fotografií, opisom rudných ložísk, vzoriek minerálov a hornín a baníckych artefaktov. Organizátorom výstavy bol Spolok Permon Marianka, náš spolok prezentoval expozíciu o baníctve v Malých Karpatoch. Ďalšie informácie o uskutočnenej výstave sú na stránke organizátora: www.marianka.eu.

Fotogaléria: Výstava v Marianke - 10. 9. 2011

Foto0
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto5
Foto6
Foto7
Foto8
Foto9-1
Foto9

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty Výstava "Staré banské diela v Malých Karpatoch"