Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Konal sa Deň otvorených dverí v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra

V sobotu 12. októbra 2013 svoje brány otvoril Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave, kde sa konal Deň otvorených dverí s množstvom súťaží pre deti a zaujímavým programom a prehliadkou pre všetkých návštevníkov. Súčasťou programu bolo aj slávnostné uvedenie nových poštových známok z emisnej rady Ochrana prírody – slovenské minerály spojenej s autogramiádou autorov známok. V prednáškovej sále sa konali prednášky o práci geológov na Slovensku a ich skúsenosti z práce v zahraničí spolu s uvedením kníh o Zambii a Mongolsku. Malí návštevníci sa mohli zoznámiť a vyskúšať si svoje zručnosti v súťažných disciplínach na šiestich stanovištiach a po ich úspešnom absolvovaní boli odmenení certifikátom z ryžovania zlata, vysvedčením a darčekmi. Deti boli zaujaté ryžovaním zlata na splave alebo v ryžovacej panvici, poznávaním hornín a minerálov v geoparku na dvore ústavu alebo zisťovaním pevnosti hornín v tlaku. Vo vnútri sa mohli oboznámiť s minerálmi ktoré svietia pod UV lampou, fosíliami mamutov alebo jaskynného medveďa, pohľadom na výbrus kameňov pod mikroskopom a s ďalšími atrakciami. Ďakujeme organizátorom za pripravenie bohatého a atraktívneho programu pre malých „geológov“ a všetkých návštevníkov ŠGÚDŠ.

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty Konal sa Deň otvorených dverí v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra