Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Baníctvo v Malých Karpatoch

 

Našim spolkom bol vydaný a je zverejnený na našej stránke: 

Stručný sprievodca po lokalitách spojených s banskou činnosťou v minulosti "Baníctvo v Malých Karpatoch"

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty Baníctvo v Malých Karpatoch