Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Výstavy fotografií na Pezinskom Permoníkovi 2013

Expozície fotografií „Bridlicová štôlňa v Marianskom údolí“ a „Tajomné podzemie Malých Karpát“ boli súčasťou programu 18. ročníka výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov na Pezinskom Permoníkovi, ktorý sa konal v dňoch 16. až 18. augusta 2013 v Pezinskom kultúrnom centre.

Ľubietovský banícky a hutnícky deň 2013

V sobotu 29. júna sa na námestí v Ľubietovej konal druhý ročník Ľubietovského baníckeho a hutníckeho dňa. Súčasťou bohatého programu bola aj experimentálna tavba železa z limonitovej rudy, ukážka tavby medi a práce umeleckého kováča. Rovnako pútavá bola prezentácia archeologických nálezov a histórie Ľubietovského mestského hradu ako aj sprievod zástupcov baníckych spolkov a cechov Slovenska. Spolok Permon Marianka a náš spolok spoločne formou expozície vzácnych minerálov Malých Karpát

Čítať ďalej...

Druhý prieskum "Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí" - 31. 5. 2013

V súčinnosti s odborníkmi zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zorganizoval Spolok Permon Marianka v piatok 31. 5. 2013 druhý prieskum „Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí“, jedinom zachovanom starom banskom diele na ťažbu bridlice na Slovensku, vrámci ktorého sa podarilo získať veľmi zaujímavé odborné poznatky, ktoré budú prezentované v spoločnej hodnotiacej správe.

Modranský banský náučný chodník

Pri konaní druhého ročníka podujatia „Modranský piknik“, ktorým sa symbolicky zahajuje turistická sezóna v Modre, bol v popoludňajších hodinách 2. júna 2013 slávnostne otvorený „Modranský banský náučný chodník“, ktorý ponúka turistom a záujemcom o prírodu, históriu a baníctvo možnosť prejsť miesta spojené s hľadaním rúd v okolí mesta Modry, dozvedieť sa viac o dejinách spojených s razením početných banských diel v tejto oblasti, ktorých sa tu vyskytovalo pomerne veľké množstvo, hlavne vo forme kutacích štôlní na zlato.

Čítať ďalej...

Prednášky o ťažbe bridlice v Marianke

Práca baníkov na Slovensku v minulosti bola jednou z tém workshopov na diecéznom stretnutí mladých, ktoré sa konalo 10. – 12. mája 2013 v Marianke. Doc. Ján Sand a Jozef Kráľ zo Spolku Permon Marianka predniesli mladým ľuďom príspevky týkajúce sa ťažby bridlice v Malých Karpatoch, jej priemyselného spracovania a využitia hlavne na výrobu školských písacích tabuliek, ktoré používali v minulosti žiaci nielen na Slovensku ale aj v iných krajinách na svete, kde sa tento produkt vyvážal.

Čítať ďalej...

2. prechod Banského náučného chodníka Pezinok

Malokarpatský banícky spolok Pezinok zogranizoval na sobotu 11. mája 2013 už druhý spoločný prechod Banským náučným chodníkom Pezinok. Na jednotlivých zastaveniach chodníka si bolo možné pozrieť pamiatky po banskej činnosti vykonávanej v okolí Pezinka od starších čias až po dobu relatívne nedávnu a dozvedieť sa viac o tom, akým spôsobom sa pracovalo. Za pekne strávený deň a prichystané občerstvenie ďakujeme organizátorom pod vedením J. Mišutu.

Čítať ďalej...

Kniha "Podzemie Malých Karpát"

Vydali sme novú knihu "Podzemie Malých Karpát", ktorá na 204 stranách textom a fotografiami približuje atmosféru, históriu a pamiatky bývalej banskej činnosti vykonávanej v pohorí Malých Karpát od Bratislavy na juhu až po Smolenice na severe. Baníkmi boli v podzemí pohoria v minulosti vyrazené kilometre banských chodieb rôznych tvarov a veľkostí, mnohé hlboké šachty a komíny. Ťažilo sa tu najmä zlato, pyrit a antimonit a v menšej miere aj viacero ďalších nerastov a hornín. Táto oblasť je tiež významná z hľadiska výskytu viacerých minerálov, ako napríklad schafarzikitu, ktorý bol objavený a prvýkrát opísaný práve z Perneku, najkrajších vzoriek kermezitu výraznej višňovočervenej farby a vejárovitých agregátov valentinitu alebo zriedkavých kryštálov brandholzitu vyskytujúceho sa iba na štyroch miestach na svete.

Čítať ďalej...

Krst knihy "Podzemie Malých Karpát"

Kroky niekoľkých desiatok ľudí v popoludňajších hodinách 1. mája 2013 viedli do Marianky, kde sa pri Kaplnke sv. Barbory konalo uvedenie novej knihy s názvom „Podzemie Malých Karpát“.

Pre vznik knihy bolo na začiatku základným podnetom to, že Malé Karpaty, ktoré poznáme ako oblasť bohatú na zaujímavé a pekné miesta, ukrývajú v údoliach, horách a lesoch viacero štôlní, šácht a baní. Aby sme sa o týchto baniach dozvedeli viac, zisťovali sme informácie, hľadali a navštevovali lokality, či tam zostalo niečo z toho aj zachované. A hoci Malé Karpaty nie sú tak veľmi známe tým, že sa tu ťažili rudy, ako v Banská Štiavnica, Kremnica, Pukanec, Gelnica a ďalšie známe ložiská, aj tu sa nachádza množstvo starých baní a ešte do nedávnej doby tu boli aj činné bane, kde sa ťažilo.

Čítať ďalej...

Seminár SGS na SGÚDŠ v Bratislave

Zúčastnili sme sa na 11. predvianočnom seminári Slovenskej geologickej spoločnosti, ktorý sa uskutočnil 13.decembra 2012 vo Veľkej sále ŠGÚDŠ v Bratislava. V posterovej sekcii seminára bol umiestnený poster a fotografie z prieskumu "Bridlicovej štôlňe v Marianskom údolí" v Marianke, 24.10.2012.

Prednášky na "Chiropterologickom seminári 2012"

Dňa 30. novembra 2012 zástupcovi nášho spolku - Radovan Bednár a Peter Ondrus predniesli príspevky na Chiropterologickom seminári 2012, ktorý sa konal v Iuvente v Bratislave. Témou prvej prednášky "Huby v baniach" boli najnovšie poznatky z prieskumu banských diel orientovaného na výskyt parazitických, saprofytických a mykoríznych húb v podzemných banských priestoroch na Slovensku. V druhej prednáške boli prezentované skúsenosti a ukážky z fotografovania banských diel a podzemných priestorov

Čítať ďalej...

Geologický a banský prieskum "Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí" - Marianka, 24. 10. 2012

Aké krásne a zaujímavé miesto môžu predstavovať banské diela vytvorené pred stovkami rokov starými baníkmi sme sa presvedčili počas prieskumu štôlne na bridlicu v Marianke, Marianskom údolí v blízkosti III. marianskej kaplnky, ktorú dal postaviť v r. 1725 za 100 rýnskych Jakub Schenn, zo stupavského panstva. Dlhodobo plánovaný prieskum „Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí“ sa podarilo úspešne zrealizovať dňa 24. októbra 2012. V tento deň sa uskutočnilo čerpanie vody zo zatopenej štôlne, ako aj následný geologický a banský prieskum spojený s dokumentáciou podzemných priestorov. Na prieskume sa podieľalo spolu 13 osôb.

Čítať ďalej...

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty