Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Spolok pre montánny výskum

Spolok pre montánny výskum (ďalej len „Spolok“) bol založený v roku 2010. Spolok je dobrovoľným, verejnoprospešným, neziskovým, demokratickým a nepolitickým združením, ktorého členovia môžu byť fyzické alebo právnické osoby.

Cieľom spolku je vyvíjať aktivity na záchranu, spoznávanie a propagáciu časti kultúrno-historického dedičstva, ktorým sú staré banské diela a banské technické pamiatky na území Slovenska.

Činnosť združenia je orientovaná najmä na:

 • vyhľadávanie starých banských diel a banských technických pamiatok,
 • zdokumentovanie stavu starých banských diel a banských technických pamiatok
 • spolupráca pri revitalizácii starých banských diel a banských technických pamiatok,
 • vykonávanie činností vedúcich k zachovaniu pozostatkov starých banských diel pre ďalšie generácie
 • podieľanie sa na aktivitách vedúcich k sprístupneniu starých banských diel
 • spolupráca na príprave projektov banských náučných chodníkov
 • spolupráca na projektoch vytvárania banských skanzenov a sprístupneniu banských pamiatok in situ
 • aktivity spojené s organizáciou a realizáciou výskumných montanistických expedícií
 • spolupráca pri organizácii a koordinácii vedeckých výskumov
 • zhromažďovanie informácií, literatúry a mapových podkladov k poznávaniu starých banských diel
 • vydávanie informačných materiálov pre laickú a odbornú verejnosť
 • prezentácia a publikácia výsledkov činnosti združenia pre laickú a odbornú verejnosť
 • organizovanie stretnutí, seminárov, konferencií a programov súvisiacich so zameraním spolku
 • nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov s domácimi a zahraničnými organizáciami rovnakého alebo podobného zamerania

Členom spolku sa môže stať fyzická osoba aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Spolok pre montánny výskum