Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Banská koľajová doprava

V tomto článku poskytnem stručný prehľad o technike používanej v baniach na území Slovenska. V prvopočiatkoch koľajovej dopravy sa používala animálna trakcia a ručná manipulácia. S rozvojom techniky sa postupne skúšali rozličné formy pohonu, podobne ako na železnici. Vzhľadom na zlé vetranie a relatívne krátke dopravné  vzdialenosti sa vývoj lokomotív uberal iným smerom ako na povrchových železniciach. Parné rušne sa z pochopiteľných dôvodov pod zemou moc neosvedčili, aj keď existujú záznamy že sa používali, takým spôsobom, že pred vjazdom do štôlne sa uhasil oheň v kotly a na samotnú jazdu musela stačiť vyrobená para. Takáto technológia jazdy bola ale dosť obmedzujúca, takže už v prvej polovici 20. storočia sa používali benzolové, neskôr benzínové rušne. Od polovice  20. storočia sa začali presadzovať dieselové motory pre ich nižšiu spotrebu, dlhšiu životnosť a pre menšie požiarne riziko vyplývajúce z nižšej horľavosti nafty.

V Handlovej sa používal na pohon rušňov aj stlačený vzduch a hlavne na východnom Slovensku našla uplatnenie aj elektrická závislá trakcia. V menšej miere sa používali aj akumulátorové lokomotívy. Najbežnejším reprezentantom dieselovej trakcie sú rušne BND30 a rušne  radu DHxx. Obe rady sú dodnes používané, napriek tomu že typ BND30 sa vyrábal v rokoch 1954-1974. Banské rušne sú robustne a jednoducho konštruované a znesú ťažké podmienky panujúce v banskom priemysle. Pri pohľade na stav niektorých strojov sa až nechce veriť, že sa jedná o prevádzkyschopné vozidlo.

 

Akumulátorová lokomotíva EL-9 - Hodruša

Akumulátorová lokomotíva EL-9 - Hodruša

BND15 – pomník – Dúbrava

BND15 – pomník – Dúbrava

BND30 - Dúbrava

BND30 - Dúbrava

DH35 – Banská Hodruša

DH35 – Banská Hodruša

Pult DH35

Pult DH35

DH35 - štart – videoDH35 - štart – video

Na odvoz rúbaniny sa používali rozličné vyhotovenia nákladných vozíkov, niektoré typy mali výklopnú korbu umožňujúcu manipuláciu s materiálom bez použitia výklopníka. Toto riešenie bolo použité v menších banských dielach, ale napríklad aj v Kremnici. Na dopravu materiálu sa požívali rozlične upravené vozne. Osoby boli dopravované v špeciálnych vozňoch, alebo v mierne upravených nákladných.

Osobný vozeň - Kremnica

Osobný vozeň - Kremnica

Atypický klanicový vozeň - Kremnica

Atypický klanicový vozeň - Kremnica

Brzdiaci vozík – Banská Hodruša

Brzdiaci vozík – Banská Hodruša

Nákladné vozíky - Dúbrava

Nákladné vozíky - Dúbrava

Cisternový vozík - Kremnica

Cisternový vozík - Kremnica

Vozík na prepravu výbušnín - Kremnica

Vozík na prepravu výbušnín - Kremnica

DH35 - odjazd – video

DH35 - odjazd – video

Ručná manipulácia - video

Ručná manipulácia - video

Na manipuláciu s vozíkmi v priestoroch nákladísk a vykládky sa používali lanové navijáky poháňané prevažne elektrickým motorom.

Naviják – Banská Hodruša

Naviják – Banská Hodruša

Mechanizovanú vykládku vozíkov zabezpečujú prevažne rotačné výklopníky, poháňané stlačeným vzduchom.

Rotačné výklopníky – Banská Hodruša

Rotačné výklopníky – Banská Hodruša

Rotačný výklopník – video

Rotačný výklopník – video

Nachádzaš sa tu: Home Články Banská koľajová doprava