Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Historické fotografie - bane v Pezinku, Malé Karpaty

 Rudné bane Pezinok, ručná doprava z Antimónovej štôlne, 1955

Rudné bane Pezinok, ústie Antimónovej štôlne, stav v roku 1956

Rudné bane Pezinok, ústie Antimónovej štôlne, stav v roku 1963

Rudné bane Pezinok, odkalisko v roku 1982

Rudné bane Pezinok, ložisko Kollársky vrch, lokomotívová doprava z Pyritovej štôlne do úpravne, 1967

Rudné bane Pezinok, ústie Rýhovej štôlne, stav v roku 1973

Rudné bane Pezinok, časť úpravne, rok 1940

Rudné bane Pezinok - závod

zdroj:
Zámora P. et al., Turčan T. (ed), 2003 : Dejiny baníctva na Slovensku, I. diel, Banská agentúra Košice
Zámota P. et al., 2004: Dejiny baníctva na Slovensku, II. diel, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky, Banská agentúra Košice

Nachádzaš sa tu: Home Články Historické fotografie - bane v Pezinku, Malé Karpaty