Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Druhý prieskum "Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí" - 31. 5. 2013

V súčinnosti s odborníkmi zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zorganizoval Spolok Permon Marianka v piatok 31. 5. 2013 druhý prieskum „Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí“, jedinom zachovanom starom banskom diele na ťažbu bridlice na Slovensku, vrámci ktorého sa podarilo získať veľmi zaujímavé odborné poznatky, ktoré budú prezentované v spoločnej hodnotiacej správe.

Nachádzaš sa tu: Home Montanistika Naše projekty Druhý prieskum "Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí" - 31. 5. 2013